سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
msg = "الهــی به امید تو نه به امید خـــلق روزگـــــــــــــــــار"; msg = "..." + msg;pos = 0; function scrollMSG() { document.title = msg.substring(pos, msg.length) + msg.substring(0, pos); pos++; if (pos > msg.length) pos = 0 window.setTimeout("scrollMSG()",200); } scrollMSG(); به یـاد شهـید حاج احمد کاظمی - سید شهیدان اهل قلم
سید شهیدان اهل قلم

 

معبر شهید آوینی

راوی می گفت

شهید آوینی قبل از اینکه با گروه تفحص برود فکه

قرار بود از طرف صداوسیمابرود مکه(خانه ی خدا )

در حالیکه خودشون میخواستند بروندمنطقه

و زمانی که اسرار دوستانش  را دید برای راهی کردن وی به مکه

در جوابشان گفته بود:

مکه برای شمـــــــــــــا

فکه برای مـــــــــــــــــا

بال نمیخواهم با همین پوتین های کهنه ام می توانم به آسمان ها برسم

برای شادی روح شهید بزرگوار حاج مرتضی صلوات

 

+ نوشته شـــده در یکشنبه ۲۱ اسفند۱۳۹۰ساعــت تــوسط زهــر ا مـهــدی |